Dolina Pięciu Stawów Polskich

Do Doliny Pięciu Stawów dojdziemy od Wodogrzmotów Mickiewicza. Przechodząc lasem dojdziemy w końcu do rozdroża szlaków, skąd prowadzą dwie ścieżki do doliny. Z rozdroża możemy kierować się zielonym szlakiem, który zaprowadzi nas na wcięcie skalne o nazwie Wrotki. Stąd pięknie widać kaskadę wodospadu Siklawa. Kaskada ta liczy 70 metrów wysokości. Dalej szlak wiedzie po lewej stronie wodospadu. Idąc dość stromo w dół po śliskich skałach docieramy w końcu do Wielkiego Stawu. Na tym odcinku należy uważać, kiedy skały są oblodzone, bo niewiele potrzeba do wypadku. Dalej mijając kolejno Wielki Staw, Mały Staw oraz Przedni Staw dochodzimy do schroniska. Na terenie całej doliny znajduje się sześć stawów. Największym z nich jest Wielki Staw. Ma on długość około 1 kilometra. Ponadto jest to najgłębszy oraz największy staw w Tatrach, jeśli chodzi o objętość wody. Jeśli chodzi o powierzchnię to największym stawem jest Morskie Oko. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Góry Bukowe

Na Węgrzech napotkamy na Góry Bukowe. Znajdują się one w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich. Góry Bukowe są częścią Średniogórza Północnowęgierskiego. Pasmo to jest długie na 60 kilometrów i szerokie na 50 kilometrów. Znajdują się ono pomiędzy górami Matra, pogórzem Aggtelek, górami Cserehat oraz Górami Zemplińskimi. Centralna część tego pasma wchodzi w skład parku narodowego. Park ten nazywa się Parkiem Narodowym Gór Bukowych. Jest to teren dobrze rozwinięty pod względem turystycznym zarówno latem, jak i zimą. Góry te są zróżnicowane pod względem budowy. Najniższe partie zbudowane są z andezytów, piaskowców oraz z riolitów. Środkowa część gór jest zbudowana z wapieni, natomiast najwyższe partie tworzą kopuły, gdzie występują miejscami urwiska. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Szlak na Skrzyczne

Będąc w Beskidach możemy wybrać się szlakiem z Buczkowic do Przełęczy Salmopolskiej. Czas przejścia tego szlaku wynosi 5 godzin i 15 minut. Szlak ten prowadzi na Skrzyczne, szczyt, który jest położony na wysokości 1257 m n.p.m. Z Buczkowic musimy kierować się czerwonym szlakiem. Drogę zaczynamy na przystanku PKS w Buczkowicach Skrzyżowanie. Na wycieczkę możemy udać się również ze Szczyrku czy Węgierskiej Górki. Po jakiś 15 minutach marszu od Szczyrku docieramy do kościoła, gdzie musimy skręcić w kierunku prawym. Tutaj znajduje się czerwony szlak, który początkowo prowadzi drogą asfaltową, a na jej końcu odbijamy w lewo w las. Droga prowadzi zupełnie płasko przez zbocze góry. Po niedługim marszu dochodzimy do rozdroża szlaków, gdzie dalej kierujemy się w prawo. Idziemy teraz dość szeroką drogą, która doprowadza nas do Siodła pod Skalitem na wysokości 746 m n.p.m. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów

Od Wodogrzmotów Mickiewicza, które znajdują się na trasie do Morskiego Oka możemy odbić na Dolinę Pięciu Stawów. Początek trasy wiedzie pod górę kamiennymi stopniami i głazami. Przejście tego odcinka zajmie nam jakieś 15 minut. Potem szlak prowadzi w dół w kierunku potoku. Dalej szlak jest łagodny i po przejściu przez kładkę nad Roztoką prowadzi wzdłuż potoku. Trasa prowadzi raz pod górkę raz z górki. Szlak wiedzie lasem,ale gdzieniegdzie znajdują się przerzedzenia i możemy podziwiać widoki. Po jakiejś godzinie marszu docieramy do Nowej Roztoki. Jest to polanka, z której idealnie widać Kozi Wierch i jego południowe zbocze. Za polanką przechodzimy na drugą stronę potoku przez drewniane mostki. Dalej szlak prowadzi delikatnie pod górę, gdzie w pewnym momencie las zamienia się w kosodrzewinę. Podczas drogi miniemy blok skalny Dziadulę, który stoi tuż przy potoku. Po 1,5- godzinnym marszu od Wodogrzmotów Mickiewicza docieramy do rozdroża szlaków, skąd kierujemy się jednym lub drugim szlakiem- każdy prowadzi do Doliny Pięciu Stawów. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Wielka Jaskinia Śnieżna

W Tatrach spotkamy wiele jaskiń. Jedna z nich jest Jaskinia Wielka Śnieżna. Jej długość sięga 23619 metrów, a głębokość 824 metry. Wysokości otworów jaskini znajdują się na następujących poziomach: 1906,2 m n.p.m., 1875,4 m n.p.m., 1851,9 m n.p.m., 1700,7 m n.p.m. oraz 1672,4 m n.p.m. Otwory tej jaskini znajdują się w Dolinie Małej Łąki oraz w Dolinie Litworowej, jak również na stokach Małołączniaka. Jaskinia ta jest najdłuższą i najgłębszą jaskinią znajdującą się na terenie polskich oraz słowackich Tatr. Jaskinia ta posiada pionowy charakter. W dużej mierze znajdują się tutaj ciągi wodne, co jest rzadko spotykane w Tatrach. Jaskinia ta jest miejscem poszukiwań odkrywczych. Jaskinia ta dzieli się na cztery części: Jaskinię Wielką Śnieżną, Nad Kotlinami, Jasny Aven oraz Wielką Litworową. Korytarze tej jaskini spadają w dół pod kątem 70 stopni z kierunku północnego w kierunku południowym. Ciek wodny jest poziomy i płynie z zachodu na wschód. Ciek wodny Nad Kotlinami nie odprowadza wody do głównego cieku. Łączy się z nim przypadkowo przez niewielkie przebicie. Wszystkie wody jaskini spływają w dół, gdzie tworzą system syfonów. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Szlaki na Nosal

Ciekawym, łatwym i krótkim szlakiem naszych Polskich Tatr jest droga na Nosal. Czas przejścia tego szlaku wynosi około 45 minut. Na Nosal prowadzą dwa szlaki. Pierwszy rozpoczyna się w Kuźnicach i prowadzi przez Noslaową Przełęcz aż na szczyt. Szlak rozpoczyna się przy dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch. Dalej mijamy punkt wstępu do parku i kierujemy się zielono- niebieskim szlakiem. Po jakiś 10 minutach podejścia pod górę, gdzie prowadzi kamienista droga, docieramy do rozdroża szlaków. Stąd ruszamy zielonym szlakiem, gdzie po kolejnych 10 minutach dochodzimy do Nosalowej Przełęczy, która jest porośnięta drzewami. Stąd droga już prowadzi bardziej pod górę, a pod samym szczytem jest skalista. Na sam szczyt pozostało nam 20 minut marszu. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Szlak z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza

Do Doliny Pięciu Stawów zaprowadzi nas szlak z Palenicy Białczańskiej. Czas przejścia trasy wynosi 2 godziny i 30 minut lub 2 godziny i 45 minut w zależności jaki wariant trasy wybierzemy. Dolina Pięciu Stawów leży na wysokości 1671 m n.p.m., a różnica wzniesień od miejsca początkowego wycieczki do docelowego wynosi jakieś 690 metrów. Początkowo trasa wiedzie z Palenicy Białczańskiej w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza. Wycieczkę zaczynamy na parkingu w Palenicy Białczańskiej, który znajduje się niedaleko przejścia granicznego. Z Zakopanego musimy dojechać w to miejsce, gdzie czas przejazdu wynosi jakieś 30 minut. Dalej wchodzimy na teren parku, gdzie dalej wiedzie droga asfaltowa, ale jest ona wyłączona dla ruchu samochodowego. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Fauna i flora Borzsonów i Matry

U stóp Gór Borzony istnieje wiele źródeł. Potoki z nich wypływające są jednak krótkie. Cały obszar tych gór należy do zlewiska Morza Czarnego. Potoki górskie tworzą dopływy rzeki Ipoli oraz Dunaju. Opady nie przekraczają rocznie 800 milimetrów. Najwięcej opadów występuje tutaj w okresie letnim. Średnia roczna temperatura wynosi 9,3 stopnia Celcjusza. Latem maksymalna temperatura wynosi 19 stopni Celcjusza, a zimą ?2,4 stopnia Celcjusza. Zimą pada tutaj śnieg i dzięki ośnieżonym szczytom możliwe jest tutaj uprawianie narciarstwa. Dobrze rozwinęły się tutaj gleby kwaśne, brunatne gleby leśne, które są bogate w próchnicę oraz bielice. Gleby te rozwinęły się na andezytach, czyli skałach magmowych. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Budowa Gór Borzsony

Borzsony są górami silnie rozczłonkowanymi poprzez krótkie dopływy Ipoli, które tworzą głębokie doliny. W środkowej części tych gór powstały ciekawe formy krejobrazu. Ta część gór nosi nazwę Wysoki Borzsony. Krajobraz tutaj tworzy dział wodny na długości 12 kilometrów. Na tym grzbiecie gór wznoszą się najwyższe szczyty Borzsony. Główny grzbiet Wysokich Borzsony opada stromo w kierunku dolin, a przy tym odsłania gołe ściany. Najbardziej strome są jednak zachodnie zbocza. Spowodowane jest to tym, że boczne dopływy wcięły się poza linię grzbietu głównego na skutek erozji wstecznej. Czytaj dalej »

Brak komentarzy

Góry Borzsony

Karpaty Zachodnie leżą na terenie Polski, Czech oraz Słowacji. Ich granicę wyznacza Brama Morawska na zachodzie i Przełęcz Łupkowska na wschodzie. Karpaty Zachodnie posiadają pasmową budowę geologiczną. Dzielą się na trzy podprowincje: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Babia Góra o wysokości 1725 m n.p.m., Centralne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Gerlach o wysokości 2655 m n.p.m. oraz Wewnętrzne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Stolica o wysokości 1477 m n.p.m. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie to przede wszystkim góry fliszowe, Wewnętrzne Karpaty Zachodnie składają się głównie ze skał wapiennych, krystalicznych oraz wulkanicznych, a Centralne Karpaty Zachodnie składają się przede wszystkim ze skał wapiennych, krystalicznych oraz metamorficznych. Wewnętrzne Karpaty Zachodnie są najbardziej zróżnicowane pod względem geologicznym. Czytaj dalej »

Brak komentarzy