Charakterystyka geograficzna Karpat i ważne przełęcze

Karpaty należą do alpejskiego systemu górskiego. Jest to po Alpach drugi największy łańcuch górski w Europie. Jego powierzchnia zajmuje 190 tysięcy km2. Od Alp oraz Gór Wschodnioserbskich Karpaty oddziela dolina Dunaju. Ogólnie Karpaty są złożone z wielu łańcuchów górskich zróżnicowanych pod względem geologicznym oraz orograficznym. Najwyższy szczyt Karpat to Gerlach, który wynosi 2655 m n.p.m. i znajduje się w Tatrach Słowackich. Szczyty Karpat rzadko posiadają wysokość powyżej 2500 m n.p.m. i dlatego nie widać tu rzeźby polodowcowej. Łańcuch Karpat zajmuje kolejno: 61% powierzchni kraju na Słowacji, 48,8% powierzchni kraju w Rumunii, 16% powierzchni kraju w Czechach, 9,7% powierzchni kraju Węgier, 6,2% powierzchni kraju w Polsce, 3,6% powierzchni kraju na Ukrainie oraz 0,6% w Austrii. Do najważniejszych przełęczy Karpat należą: Przełęcz Dukielska, Przełęcz Łupkowska, Przełęcz Użocka, Przełęcz Tatarska, Przełęcz Otuz oraz Przełęcz Predeal. Przełęcz Dukielska jest przełęczą położoną najniżej, a jej wysokość wynosi 500 m n.p.m. Przełęcz ta znajduje się w Beskidzie Niskim w okolicach wsi Barwinek. Jest to bardzo wygodny szlak zarówno łączący części Karpat, jak i handlowy. Następną przełęczą jest Przełęcz Łupkowska, której wysokość wynosi 640 m n.p.m. i oddziela Beskid Niski od Bieszczad, a ponadto Karpaty Zachodnie od Karpat Wschodnich. Przełęcz ta znajduje się na granicy polsko- słowackiej. Pod przełęczą znajduje się tunel kolejowy o długości 642 m. Przełęcz Użocka znajduje się w Bieszczadach i należy do Karpat Wschodnich. Swoim obszarem obejmuje Ukrainę oraz południowo- wschodni kraniec Polski. Wysokość przełęczy wynosi 853 m n.p.m.

Dodaj komentarz