Krajobraz i geologia Tatr

Tatry dzielimy na trzy grupy: Tatry Zachodnie, Tatry Wschodnie oraz Tatry Bielskie. Tatry Wschodnie od Tatr Zachodnich oddziela Dolina Suchej Wody w części Polskiej oraz Dolina Cicha w części Słowackiej. Ogólnie Tatry są górami, które należą do gór fałdowych. Góry te zostały wytworzone z dwóch rodzajów skał. Skały te powstały w różnych okresach i są innego pochodzenia. Do pierwszego rodzaju skał należą skały trzonu krystalicznego. Skały te powstały z zastygłych skał magmowych, które zostały przykryte innymi skałami wewnątrz ziemi. Skały te wydostały się na powierzchnie przy pomocy erozji i ruchów górotwórczych. Przede wszystkim są to skały granitowe. Drugim rodzajem skał są skały osadowe. Skały te zostały utworzone z wapieni oraz dolomitów. Tatry ponadto przedstawiają krajobraz wysokogórski. Do charakterystycznych cech tego krajobrazu należy duża ilość wód. Ponadto znajduje się tutaj wiele stawów, które otoczone są skałami. Najgłębszym stawem Tatr jest Wielki Staw, który leży w Dolinie Pięciu Stawów. Jego głębokość sięga 79 metrów. Staw ten leży w Polsce. Jednak najpiękniejszym stawem jest Morskie Oko, które również jest położone w polskiej części Tatr. Staw ten znajduje się pod Mięguszowskimi Szczytami. Do ciekawych elementów Tatr można zaliczyć także wodospady. Największym z nich jest Wielka Siklawa położona w polskich Tatrach. Wysokość tego wodospadu wynosi 70 metrów. Nachylenie progu, z którego spada wodospad wynosi 35 stopni. Kolejnym charakterystycznym dla Tatr zjawiskiem jest wywierzysko z podziemnymi przepływami. Największym wywierzyskiem jest Wywierzysko Olczyskie, które wyrzuca do 700 litrów wody na sekundę. Tatry są też obfite w potoki oraz bogatą szatę roślinną.

Dodaj komentarz