Budowa Gór Borzsony

Borzsony są górami silnie rozczłonkowanymi poprzez krótkie dopływy Ipoli, które tworzą głębokie doliny. W środkowej części tych gór powstały ciekawe formy krejobrazu. Ta część gór nosi nazwę Wysoki Borzsony. Krajobraz tutaj tworzy dział wodny na długości 12 kilometrów. Na tym grzbiecie gór wznoszą się najwyższe szczyty Borzsony. Główny grzbiet Wysokich Borzsony opada stromo w kierunku […]