Fauna i flora Borzsonów i Matry

U stóp Gór Borzony istnieje wiele źródeł. Potoki z nich wypływające są jednak krótkie. Cały obszar tych gór należy do zlewiska Morza Czarnego. Potoki górskie tworzą dopływy rzeki Ipoli oraz Dunaju. Opady nie przekraczają rocznie 800 milimetrów. Najwięcej opadów występuje tutaj w okresie letnim. Średnia roczna temperatura wynosi 9,3 stopnia Celcjusza. Latem maksymalna temperatura wynosi […]