Archiwum dla: April, 2010

Dolina Pięciu Stawów Polskich

Do Doliny Pięciu Stawów dojdziemy od Wodogrzmotów Mickiewicza. Przechodząc lasem dojdziemy w końcu do rozdroża szlaków, skąd prowadzą dwie ścieżki do doliny. Z rozdroża możemy kierować się zielonym szlakiem, który zaprowadzi nas na wcięcie skalne o nazwie Wrotki. Stąd pięknie widać kaskadę wodospadu Siklawa. Kaskada ta liczy 70 metrów wysokości. Dalej szlak wiedzie po lewej […]

Góry Bukowe

Na Węgrzech napotkamy na Góry Bukowe. Znajdują się one w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich. Góry Bukowe są częścią Średniogórza Północnowęgierskiego. Pasmo to jest długie na 60 kilometrów i szerokie na 50 kilometrów. Znajdują się ono pomiędzy górami Matra, pogórzem Aggtelek, górami Cserehat oraz Górami Zemplińskimi. Centralna część tego pasma wchodzi w skład parku narodowego. Park ten […]

Szlak na Skrzyczne

Będąc w Beskidach możemy wybrać się szlakiem z Buczkowic do Przełęczy Salmopolskiej. Czas przejścia tego szlaku wynosi 5 godzin i 15 minut. Szlak ten prowadzi na Skrzyczne, szczyt, który jest położony na wysokości 1257 m n.p.m. Z Buczkowic musimy kierować się czerwonym szlakiem. Drogę zaczynamy na przystanku PKS w Buczkowicach Skrzyżowanie. Na wycieczkę możemy udać […]

Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów

Od Wodogrzmotów Mickiewicza, które znajdują się na trasie do Morskiego Oka możemy odbić na Dolinę Pięciu Stawów. Początek trasy wiedzie pod górę kamiennymi stopniami i głazami. Przejście tego odcinka zajmie nam jakieś 15 minut. Potem szlak prowadzi w dół w kierunku potoku. Dalej szlak jest łagodny i po przejściu przez kładkę nad Roztoką prowadzi wzdłuż […]

Wielka Jaskinia Śnieżna

W Tatrach spotkamy wiele jaskiń. Jedna z nich jest Jaskinia Wielka Śnieżna. Jej długość sięga 23619 metrów, a głębokość 824 metry. Wysokości otworów jaskini znajdują się na następujących poziomach: 1906,2 m n.p.m., 1875,4 m n.p.m., 1851,9 m n.p.m., 1700,7 m n.p.m. oraz 1672,4 m n.p.m. Otwory tej jaskini znajdują się w Dolinie Małej Łąki oraz […]

Szlaki na Nosal

Ciekawym, łatwym i krótkim szlakiem naszych Polskich Tatr jest droga na Nosal. Czas przejścia tego szlaku wynosi około 45 minut. Na Nosal prowadzą dwa szlaki. Pierwszy rozpoczyna się w Kuźnicach i prowadzi przez Noslaową Przełęcz aż na szczyt. Szlak rozpoczyna się przy dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch. Dalej mijamy punkt wstępu do parku i […]

Szlak z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza

Do Doliny Pięciu Stawów zaprowadzi nas szlak z Palenicy Białczańskiej. Czas przejścia trasy wynosi 2 godziny i 30 minut lub 2 godziny i 45 minut w zależności jaki wariant trasy wybierzemy. Dolina Pięciu Stawów leży na wysokości 1671 m n.p.m., a różnica wzniesień od miejsca początkowego wycieczki do docelowego wynosi jakieś 690 metrów. Początkowo trasa […]

Fauna i flora Borzsonów i Matry

U stóp Gór Borzony istnieje wiele źródeł. Potoki z nich wypływające są jednak krótkie. Cały obszar tych gór należy do zlewiska Morza Czarnego. Potoki górskie tworzą dopływy rzeki Ipoli oraz Dunaju. Opady nie przekraczają rocznie 800 milimetrów. Najwięcej opadów występuje tutaj w okresie letnim. Średnia roczna temperatura wynosi 9,3 stopnia Celcjusza. Latem maksymalna temperatura wynosi […]

Budowa Gór Borzsony

Borzsony są górami silnie rozczłonkowanymi poprzez krótkie dopływy Ipoli, które tworzą głębokie doliny. W środkowej części tych gór powstały ciekawe formy krejobrazu. Ta część gór nosi nazwę Wysoki Borzsony. Krajobraz tutaj tworzy dział wodny na długości 12 kilometrów. Na tym grzbiecie gór wznoszą się najwyższe szczyty Borzsony. Główny grzbiet Wysokich Borzsony opada stromo w kierunku […]

Góry Borzsony

Karpaty Zachodnie leżą na terenie Polski, Czech oraz Słowacji. Ich granicę wyznacza Brama Morawska na zachodzie i Przełęcz Łupkowska na wschodzie. Karpaty Zachodnie posiadają pasmową budowę geologiczną. Dzielą się na trzy podprowincje: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Babia Góra o wysokości 1725 m n.p.m., Centralne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Gerlach o […]