Krajobraz i geologia Tatr

Tatry dzielimy na trzy grupy: Tatry Zachodnie, Tatry Wschodnie oraz Tatry Bielskie. Tatry Wschodnie od Tatr Zachodnich oddziela Dolina Suchej Wody w części Polskiej oraz Dolina Cicha w części Słowackiej. Ogólnie Tatry są górami, które należą do gór fałdowych. Góry te zostały wytworzone z dwóch rodzajów skał. Skały te powstały w różnych okresach i są […]