Budowa Gór Borzsony

Borzsony są górami silnie rozczłonkowanymi poprzez krótkie dopływy Ipoli, które tworzą głębokie doliny. W środkowej części tych gór powstały ciekawe formy krejobrazu. Ta część gór nosi nazwę Wysoki Borzsony. Krajobraz tutaj tworzy dział wodny na długości 12 kilometrów. Na tym grzbiecie gór wznoszą się najwyższe szczyty Borzsony. Główny grzbiet Wysokich Borzsony opada stromo w kierunku dolin, a przy tym odsłania gołe ściany. Najbardziej strome są jednak zachodnie zbocza. Spowodowane jest to tym, że boczne dopływy wcięły się poza linię grzbietu głównego na skutek erozji wstecznej. Ponadto od tego głównego grzbietu oddzielają się grzbiety boczne oraz grzędy skaliste o wysokości w przedziale od 600 do 800 m n.p.m. Te grzbiety i skaliste grzędy są porozdzielane V- kształtnymi dolinami oraz stopniami podgórskimi. Wysoki Borzsony otaczają od strony północnej i zachodniej niższe masywy Borzsony, ale także rozczłonkowane. Góry te są zbudowane z młodych skał wulkanicznych, przede wszystkim z andezytów, tufów oraz aglomeratów tufowych. W okresie trzeciorzędu miały miejsce częste wybuchy wulkanów, które doprowadziły do powstania wulkanów warstwowych. Dalej poprzez procesy erozyjne formy te zostały zrównane, a pod koniec epoki trzeciorzędu formy te zostały zalane przez morze i stąd znajdują się na tym terenie nieliczne skały osadowe. Różnice wysokości szczytów są uwarunkowane różną odpornością skał na erozję, jak również intensywnością wypiętrzenia czwartorzędowego.

Dodaj komentarz