Szlak z Doliny Pańszczycy na Krzyżne

Za Doliną Pańszczycy szlak odbija w prawo i zaczyna się podejście pod górę, po dość wyeksponowanym terenie. Wspinaczka wiedzie po skalistym zboczu Wielkiej i Małej Orlej Turniczki. Znajdują się tutaj łańcuchy, które doprowadzają nas do kilkumetrowej drabinki. Szlak prowadzi teraz po drabinie, a dalej w skale, gdzie znajdują się łańcuchy. Wkrótce docieramy do Orlej Przełączki Niżnej, gdzie wracamy się z powrotem na południową ścianę. Tutaj prowadzi wąska ścieżka, na której nie ma żadnych ubezpieczeń. Ścieżka ta ponadto wiedzie w poprzek kopuły szczytowej Orlej Baszty o wysokości 2177 m n.p.m. Ścieżka ta wiedzie poniżej szczytu. Zbocze tego szczytu, które ma strukturę trawiasto- skalistą kończy się u podnóża ukośnego komina. Kominem tym schodzimy w dół. Drogę ułatwią nam znajdujące się tam łańcuchy oraz klamry. U końca komina znajduje się trawiasta przełęcz o nazwie Pościel Jasińskiego. Przełęcz ta znajduje się na wysokości 2125 m n.p.m. Stąd ścieżka prowadzi nas z powrotem na północną stronę grani. Szlak trawersuje zbocze Buczynowych Czub. Na zboczu znajdują się łańcuchy, które pomogą nam przejść łukiem poprzez zbocze. Łańcuchy początkowo sprowadzają nas w dół, bo kruchym podłożu, a dalej idziemy pod górę po skalnych płytach. Jest to teren mocno eksponowany. Płyty te opadają urwiskiem do Doliny Pańszczycy. Jest to najtrudniejsze przejście tego szlaku. Po przejściu tego kawałka drogi znów znajdujemy się na południowej grani. Teraz idziemy dość łagodną ścieżką. Znajduje się tutaj niewielka ilość łańcuchów. Droga ta prowadzi nas na Przełęcz Nowickiego, która znajduje się na wysokości 2105 m n.p.m. i oddziela od siebie Buczynowe Czuby i Wielką Buczynową Turnię.

Dodaj komentarz