Fauna i flora Borzsonów i Matry

U stóp Gór Borzony istnieje wiele źródeł. Potoki z nich wypływające są jednak krótkie. Cały obszar tych gór należy do zlewiska Morza Czarnego. Potoki górskie tworzą dopływy rzeki Ipoli oraz Dunaju. Opady nie przekraczają rocznie 800 milimetrów. Najwięcej opadów występuje tutaj w okresie letnim. Średnia roczna temperatura wynosi 9,3 stopnia Celcjusza. Latem maksymalna temperatura wynosi 19 stopni Celcjusza, a zimą ?2,4 stopnia Celcjusza. Zimą pada tutaj śnieg i dzięki ośnieżonym szczytom możliwe jest tutaj uprawianie narciarstwa. Dobrze rozwinęły się tutaj gleby kwaśne, brunatne gleby leśne, które są bogate w próchnicę oraz bielice. Gleby te rozwinęły się na andezytach, czyli skałach magmowych. Gleby te powstały także na podłożu lessowym oraz na glinach, które znajdują się na obrzeżach gór oraz w kotlinach górskich. Góry porośnięte są lasami liściastycmi. Na tym terenie znajduje się niewiele polan. W większości rosną tutaj lasy bukowe, które znajdują się na wysokości powyżej 500 m n.p.m. na stokach południowych i na wysokości 200 m n.p.m. na stokach północnych. W cieplejszych rejonach gór występują grądy dębowo- grabowe. Na południowych zboczach część lasów została wycięta pod pola uprawne, jak również w Dolinie Dunaju czy niektórych kotlinach. Góry te znajdują się na terenie Parku Narodowego Dunaj- Ipola. Jest to teren turystyczny. Najbardziej oblegane jednak są najwyższe szczyty gór. Innym pasmem górskim znajdującym się na terenie Węgier są Góry Matra. Pasmo tych gór znajduje się w Karpatach Zachodnich i leży na północ od Wielkiej Niziny Węgierskie, na wschód od Pogórza Cserhat oraz na zachód od Gór Bukowych. W tych górach znajduje się najwyższy szczyt Węgier- Kekes o wysokości 1014 m n.p.m. Do większych miejscowości tego rejonu możemy zaliczyć: Feldebro, Gyongyos, Kisnana, Matrafured, Matrahaza, Parad, Paradfurdo, Recsk oraz Sirok. Góry te są porośnięte lasami bukowymi oraz dębowymi. Mieszkają tutaj takie zwierzęta jak: jelenie, sarny, muflony, dziki, żbiki, lisy oraz borsuki

Dodaj komentarz