Szlak z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza

Do Doliny Pięciu Stawów zaprowadzi nas szlak z Palenicy Białczańskiej. Czas przejścia trasy wynosi 2 godziny i 30 minut lub 2 godziny i 45 minut w zależności jaki wariant trasy wybierzemy. Dolina Pięciu Stawów leży na wysokości 1671 m n.p.m., a różnica wzniesień od miejsca początkowego wycieczki do docelowego wynosi jakieś 690 metrów. Początkowo trasa wiedzie z Palenicy Białczańskiej w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza. Wycieczkę zaczynamy na parkingu w Palenicy Białczańskiej, który znajduje się niedaleko przejścia granicznego. Z Zakopanego musimy dojechać w to miejsce, gdzie czas przejazdu wynosi jakieś 30 minut. Dalej wchodzimy na teren parku, gdzie dalej wiedzie droga asfaltowa, ale jest ona wyłączona dla ruchu samochodowego. Droga doprowadza nas do Wodogrzmotów Mickiewicza, skąd odbijamy w stronę Doliny Roztoki. Zarówno droga asfaltowa, jak i Dolina Roztoki są miejscami zagrożonymi lawiną w okresie zimowym. Idąc od parkingu trasą asfaltową idziemy wzdłuż Doliny Białki, a sama rzeka jest rzeka graniczną pomiędzy Polską a Słowacją. Po 15 minutach marszu od parkingu docieramy do pierwszego punktu widokowego skąd widać Gerlach, najwyższy szczyt Tatr. Po jakiś 20 minutach marszu dalej docieramy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Wodogrzmoty Mickiewicza są trójkaskadowym wodospadem, który jest utworzony na potoku Roztoka. Potok ten wypływa z Wielkiego Stawu leżącego w Dolinie Pięciu Stawów. Kaskady te to kolejno Wodogrzmot Wyżny, Wodogrzmot Pośredni oraz Wodogrzmot Niżny. Ten wodogrzmot, który spotykamy na naszej trasie jest Wodogrzmotem Pośrednim i jest to jedyny wodogrzmot udostępniony dla turystów. Zaraz za Wodogrzmotemi znajduje się kierunkowskaz, który pokazuje drogę do Doliny Pięciu Stawów przez Dolinę Roztoki.

Dodaj komentarz