Góry Bukowe

Na Węgrzech napotkamy na Góry Bukowe. Znajdują się one w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich. Góry Bukowe są częścią Średniogórza Północnowęgierskiego. Pasmo to jest długie na 60 kilometrów i szerokie na 50 kilometrów. Znajdują się ono pomiędzy górami Matra, pogórzem Aggtelek, górami Cserehat oraz Górami Zemplińskimi. Centralna część tego pasma wchodzi w skład parku narodowego. Park ten nazywa się Parkiem Narodowym Gór Bukowych. Jest to teren dobrze rozwinięty pod względem turystycznym zarówno latem, jak i zimą. Góry te są zróżnicowane pod względem budowy. Najniższe partie zbudowane są z andezytów, piaskowców oraz z riolitów. Środkowa część gór jest zbudowana z wapieni, natomiast najwyższe partie tworzą kopuły, gdzie występują miejscami urwiska. Do najwyższych szczytów tych gór możemy zaliczyć Istallos- ko o wysokości 958 m n.p.m., Balvany o wysokości 956 m n.p.m. oraz Tar- ko o wysokości 949 m n.p.m. Znajduje się tutaj jeszcze wiele szczytów o wysokości powyżej 900 m n.p.m. Na terenie gór spotkamy wapienny płaskowyż, który z każdej strony opada stromymi zboczami oraz skalnymi ścianami. Tutaj wartych zobaczenia jest wiele zjawisk krasowych, w tym lejów. Woda, która wpada w leje tworzy dalej system wód podziemnych oraz jaskinie. Dalej woda ta wypływa w postaci źródeł o podnóży gór. Przeważają tutaj drzewa bukowe oraz dąbrowy. Znajduje się tutaj wiele roślin z gatunku storczykowatych. W najniższych partiach gór lasy zostały wycięte, a na ich miejsce powstały pola uprawne oraz sady.

Dodaj komentarz