Góry Bukowe

Na Węgrzech napotkamy na Góry Bukowe. Znajdują się one w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich. Góry Bukowe są częścią Średniogórza Północnowęgierskiego. Pasmo to jest długie na 60 kilometrów i szerokie na 50 kilometrów. Znajdują się ono pomiędzy górami Matra, pogórzem Aggtelek, górami Cserehat oraz Górami Zemplińskimi. Centralna część tego pasma wchodzi w skład parku narodowego. Park ten […]