Główne przełęcze Karpat

Przełęcz Użocka jest jedną z przełęczy należących do Karpat Wschodnich i oddziela Bieszczady Zachodnie od Bieszczad Wschodnich.  Od północnej strony tej przełęczy znajduje się źródło rzeki San, a od strony południowej znajduje się źrósło rzeki Użu. Ponadto od strony północnej zbocze przełęczy jest łagodne, a od strony południowej bardzo strome. Poprzez przełęcz przebiega droga kolejowa, […]

Charakterystyka geograficzna Karpat i ważne przełęcze

Karpaty należą do alpejskiego systemu górskiego. Jest to po Alpach drugi największy łańcuch górski w Europie. Jego powierzchnia zajmuje 190 tysięcy km2. Od Alp oraz Gór Wschodnioserbskich Karpaty oddziela dolina Dunaju. Ogólnie Karpaty są złożone z wielu łańcuchów górskich zróżnicowanych pod względem geologicznym oraz orograficznym. Najwyższy szczyt Karpat to Gerlach, który wynosi 2655 m n.p.m. […]