Główne przełęcze Karpat

Przełęcz Użocka jest jedną z przełęczy należących do Karpat Wschodnich i oddziela Bieszczady Zachodnie od Bieszczad Wschodnich.  Od północnej strony tej przełęczy znajduje się źródło rzeki San, a od strony południowej znajduje się źrósło rzeki Użu. Ponadto od strony północnej zbocze przełęczy jest łagodne, a od strony południowej bardzo strome. Poprzez przełęcz przebiega droga kolejowa, która pnie się serpentynami oraz znajdują się tu liczne tunele oraz wiadukty. Inną przełęczą jest Przełęcz Jabłonicka, która znajduje się na terenie Ukrainy. Jest to łańcuch Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Wysokość tej przełęczy wynosi 931 m n.p.m. Prze przełęcz przechodzi droga regionalna. Inną przełęczą jest Przełęcz Predal, która oddziela Karpaty Wschodnie od Karpat Południowych. Przez tą przełęcz biegnie droga i linia kolejowa. Masyw Karpat jest swoistym działem wodnym pomiędzy zlewiskiem Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. W Karpatach swoje źródła mają następujące duże rzeki: Aluta, Cisa, Dunajec, Hornad, Hron, Marusza, Prut, San, Seret, Wag oraz Wisła. W Polsce znajduje się najwyższa część masywu Karpat. Są to Tatry. Najwyższym szczytem Tatr w Polsce są Rysy 2499 m n.p.m. Długość Tatr wynosi 53 km w linii prostej licząc od Przełęczy Huciańskiej do Kobylego Wierchu, a licząc wzdłuż grani to odległość ta wynosi 80 km. Tatry dzielimy na wschodnie i zachodnie. Głównymi szczytami leżącymi w Tatrach Zachodnich są: Grześ, Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy oraz Ornak. Natomiast Tatry wschodnie mogą się pochwalić następującymi szczytami: Gerlach, Rysy, Świnica, Kościelec, Mnich, Granaty oraz Kozi Wierch.

Dodaj komentarz