Góry Borzsony

Karpaty Zachodnie leżą na terenie Polski, Czech oraz Słowacji. Ich granicę wyznacza Brama Morawska na zachodzie i Przełęcz Łupkowska na wschodzie. Karpaty Zachodnie posiadają pasmową budowę geologiczną. Dzielą się na trzy podprowincje: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Babia Góra o wysokości 1725 m n.p.m., Centralne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Gerlach o wysokości 2655 m n.p.m. oraz Wewnętrzne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Stolica o wysokości 1477 m n.p.m. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie to przede wszystkim góry fliszowe, Wewnętrzne Karpaty Zachodnie składają się głównie ze skał wapiennych, krystalicznych oraz wulkanicznych, a Centralne Karpaty Zachodnie składają się przede wszystkim ze skał wapiennych, krystalicznych oraz metamorficznych. Wewnętrzne Karpaty Zachodnie są najbardziej zróżnicowane pod względem geologicznym. Karpaty te leżą na terenie Słowacji oraz Węgier. Wewnętrzne Karpaty Zachodnie dzielą się na: Bruzdę Hronu, Łańcuch Rudaw Słowackich, Kotlinę Południowosłowacką, Kras Słowacko- Węgierski, Wyżynę Cserehat, Kotlinę Koszycką, Góry Tokajsko- Slańskie, Średniogórze Północnowęgierskie, Góry Bukowe, Góry Matra, Wzgórza Cserhat oraz Góry Borzsony. Borzsony są grupą górską Wewnętrznych Karpat Zachodnich i stanowią najbardziej wysunięty na zachód człon Średniogórza Północnowęgierskiego. Borzsony położone są na terenie Węgier. Masyw tych gór posiada kształt owalu.. Znajduje się pomiędzy doliną Dunaju na południu a doliną Ipoli na zachodzie i północy oraz górami Czerhat na wschodzie. Są to niskie góry. Najwyższy szczyt to Csovanyos o wysokości 939 m n.p.m. Charakterystyczną cechą tych gór jest to, że wznoszą się stromo ponad niskimi terenami, więc wysokości względne są dosyć duże i mieszczą się w przedziale pomiędzy 500 a 750 metrów.

Dodaj komentarz