Archiwum dla kategorii: Karpaty Category

Góry Bukowe

Na Węgrzech napotkamy na Góry Bukowe. Znajdują się one w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich. Góry Bukowe są częścią Średniogórza Północnowęgierskiego. Pasmo to jest długie na 60 kilometrów i szerokie na 50 kilometrów. Znajdują się ono pomiędzy górami Matra, pogórzem Aggtelek, górami Cserehat oraz Górami Zemplińskimi. Centralna część tego pasma wchodzi w skład parku narodowego. Park ten […]

Fauna i flora Borzsonów i Matry

U stóp Gór Borzony istnieje wiele źródeł. Potoki z nich wypływające są jednak krótkie. Cały obszar tych gór należy do zlewiska Morza Czarnego. Potoki górskie tworzą dopływy rzeki Ipoli oraz Dunaju. Opady nie przekraczają rocznie 800 milimetrów. Najwięcej opadów występuje tutaj w okresie letnim. Średnia roczna temperatura wynosi 9,3 stopnia Celcjusza. Latem maksymalna temperatura wynosi […]

Budowa Gór Borzsony

Borzsony są górami silnie rozczłonkowanymi poprzez krótkie dopływy Ipoli, które tworzą głębokie doliny. W środkowej części tych gór powstały ciekawe formy krejobrazu. Ta część gór nosi nazwę Wysoki Borzsony. Krajobraz tutaj tworzy dział wodny na długości 12 kilometrów. Na tym grzbiecie gór wznoszą się najwyższe szczyty Borzsony. Główny grzbiet Wysokich Borzsony opada stromo w kierunku […]

Góry Borzsony

Karpaty Zachodnie leżą na terenie Polski, Czech oraz Słowacji. Ich granicę wyznacza Brama Morawska na zachodzie i Przełęcz Łupkowska na wschodzie. Karpaty Zachodnie posiadają pasmową budowę geologiczną. Dzielą się na trzy podprowincje: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Babia Góra o wysokości 1725 m n.p.m., Centralne Karpaty Zachodnie, gdzie najwyższym szczytem jest Gerlach o […]

Krajobraz i geologia Tatr

Tatry dzielimy na trzy grupy: Tatry Zachodnie, Tatry Wschodnie oraz Tatry Bielskie. Tatry Wschodnie od Tatr Zachodnich oddziela Dolina Suchej Wody w części Polskiej oraz Dolina Cicha w części Słowackiej. Ogólnie Tatry są górami, które należą do gór fałdowych. Góry te zostały wytworzone z dwóch rodzajów skał. Skały te powstały w różnych okresach i są […]

Główne przełęcze Karpat

Przełęcz Użocka jest jedną z przełęczy należących do Karpat Wschodnich i oddziela Bieszczady Zachodnie od Bieszczad Wschodnich.  Od północnej strony tej przełęczy znajduje się źródło rzeki San, a od strony południowej znajduje się źrósło rzeki Użu. Ponadto od strony północnej zbocze przełęczy jest łagodne, a od strony południowej bardzo strome. Poprzez przełęcz przebiega droga kolejowa, […]

Charakterystyka geograficzna Karpat i ważne przełęcze

Karpaty należą do alpejskiego systemu górskiego. Jest to po Alpach drugi największy łańcuch górski w Europie. Jego powierzchnia zajmuje 190 tysięcy km2. Od Alp oraz Gór Wschodnioserbskich Karpaty oddziela dolina Dunaju. Ogólnie Karpaty są złożone z wielu łańcuchów górskich zróżnicowanych pod względem geologicznym oraz orograficznym. Najwyższy szczyt Karpat to Gerlach, który wynosi 2655 m n.p.m. […]