Wycieczka na Kozi Wierch Żlebem Kulczyńskiego z Hali Gąsienicowej

Początkowo odcinek szlaku ze Zmarzłego Stawu w kierunku Koziego Wierchu Żlebem Kulczyńskiego prowadzi pomiędzy trawami oraz głazami. Po jakiś 15 minutach marszu docieramy do kolejnego rozdroża szlaków, gdzie udajemy się za zielonym kolorem w kierunku Żlebu Kulczyńskiego i Zadniego Granatu. Rozdroże to znajduje się na dolnym piętrze Koziej Dolinki. Idziemy pod górę po skalnych stopniach aż do dojścia do równiny o trawiasto- piarżystym krajobrazie. Równina ta znajduje się na wysokości 1936 m n.p.m. Tutaj znajduje się górne piętro Koziej Dolinki. Tutaj znajduje się kolejne rozdroże szlaków. Stąd podążamy czarnym szlakiem w kierunku Żlebu Kulczyńskiego. Górne piętro Koziej Dolinki jest otoczone skalnymi urwiskami, które mogą mrozić krew w żyłach. Po lewej stronie żlebu znajdują się Czarne Ściany, które dodają klimatu całej równinie. Idąc dalej podchodzimy do podnóża Rysy Zaruskiego. Tutaj często zalegają duże masy śniegu, co dodaje trudności. Dalej pozostaje nam już wspinaczka. Początkowo idziemy po skałach aż dojdziemy do komina, na którym znajdują się ubezpieczenia w postaci łańcuchów. Idąc dalej napotkamy na znaczne utrudnienia związane z dużą ekspozycją terenu. Jak już pokonamy wspinaczkę, idziemy po skalnych płytach, które doprowadzą nas pod stromą rynnę, gdzie dalej czeka nas wspinaczka. Rynna ta posiada ubezpieczenia w postaci łańcuchów. Po przejściu rynny dochodzimy do Żlebu Kulczyńskiego. Żleb prowadzi nas do kolejnego skrzyżowania szlaków. My wybieramy trasę oznakowaną czerwonym kolorem, która prowadzi Orlą Percią na szczyt Koziego Wierchu.

Dodaj komentarz